ผลิตผลทางการเกษตร

ผลิตผลทางการเกษตร
ส้มโอขาวแตงกวา ขนาด 1.7 กิโลกรัม By สวนโชคชัย
THB 145
ผลิตผลทางการเกษตร
ทุเรียนป่าละอูพันธุ์หมอนทอง สวนอุษาฟ้าสาง น้ำหนัก 2.8 ถึง 3.2 กิโลกรัมต่อลูก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
THB 1,435
ผลิตผลทางการเกษตร
กล้วยหอมทอง 1 หวี ขนาด 2.5 กิโลกรัม
THB 95
ผลิตผลทางการเกษตร
ทุเรียนหมอนทองดินภูเขาไฟ น้ำหนัก2.8 -3.2 กก./ลูก
THB 1,070
ผลิตผลทางการเกษตร
ทุเรียนหมอนทองดินภูเขาไฟ น้ำหนัก2.8-3.2 กก./ลูก
THB 1,055
ผลิตผลทางการเกษตร
ฝรั่ง(สดๆส่งตรงจากสวน) น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
THB 50