ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปลาส้มป้าธรรม ขนาด 200 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง จังหวัดสงขลา
THB 55
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไข่เค็มสุก บรรจุ 6 ฟอง ขนาด 1.2 กิโลกรัม By กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าเมือง จังหวัดสตูล
THB 55
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไข่เค็มดิบ บรรจุ 6 ฟอง ขนาด 1.2 กิโลกรัม By กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหน้าเมือง จังหวัดสตูล
THB 55
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวกล้องปทุมทอง 1 กก.
THB 55
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ขนาด 80 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 45
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกนรกกุ้ง ขนาด 80 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 45
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกปลาย่าง ขนาด 80 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 45
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนาด 80 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 45
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกปลาสลิด ขนาด 80 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 45
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกไตปลาแห้ง ขนาด 150 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 90
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนาด 150 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 90
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกปลาสลิด ขนาด 150 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 90
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกปลาย่าง ขนาด 150 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 90
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ขนาด 150 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 90
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำพริกนรกกุ้ง ขนาด 150 กรัม By ร้านน้ำพริก อำไพวรรณ จังหวัดภูเก็ต
THB 95
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ (แพ็ค 2 ถุง) ขนาดบรรจุ 1x2 กิโลกรัม By TP FOOD (กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ) จังหวัดกำแพงเพชร
THB 108
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวกล้องลืมผัว (แพ็ค 2 ถุง) ขนาด 2 กิโลกรัม By TP FOOD (กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ) จังหวัดกำแพงเพชร
THB 145
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำปลาร้าต้มสุก ขนาด 400 ml. By ห้างหุ้นส่วน ตราวังเศรษฐี จังหวัดมหาสารคาม
THB 24
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวกล้องออร์แกนิค หอมนิลล้านนา น้ำหนัก 1 กิโลกรัม By บ้านไร่ต้นฝัน ออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดแพร่
THB 100
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้าวกล้องออร์แกนิค หอมมะลิแดง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม By บ้านไร่ต้นฝัน ออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดแพร่
THB 85