ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Boxset เครื่องดื่มธัญพืช ขนาด 180x3 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่
THB 155
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครื่องดื่มธัญพืชจากข้าวกล้องชนิดผงพร้อมชง ผสมถั่วเหลือง งาดำ ลูกเดือย ขนาด 180 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่
THB 39
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครื่องดื่มธัญพืชจากถั่วเหลืองชนิดผงพร้อมดื่ม ขนาด 180 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลน้ำชำ จังหวัดแพร่
THB 39
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำอ้อยออร์แกนิค ขนาด 250 cc By Matika อ้อยเกษตรอินทรีย์คั้นสด จังหวัดกำแพงเพชร
THB 28
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำมัลเบอร์รี่พาสเจอร์ไรส์สูตรเข้มข้นพร้อมดื่ม ขนาด 120 ml By สวนเบอร์รี่ศักดิ์ จังหวัดกำแพงเพชร
THB 12
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กาแฟโกปี้ยี่หวา ขนาด 60 กรัม By โกปี้ยี่หวา(กาแฟโบราณ) จังหวัดสตูล
THB 14
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กาแฟโกปี้ยี่หวา ขนาด 450 กรัม By โกปี้ยี่หวา(กาแฟโบราณ) จังหวัดสตูล
THB 115
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กาแฟโกปี้ยี่หวา ขนาด 250 กรัม By โกปี้ยี่หวา(กาแฟโบราณ) จังหวัดสตูล
THB 85
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กาแฟสมุนไพรไขชะมด ขนาด 200 กรัม By กาแฟสมุนไพรไข่ชะมด ตราป้าน้อย
THB 415
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำเห็ดสามอย่าง ตราบ้านเห็ด จังหวัดสมุทรสงคราม
THB 300
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชาใบหญ้าหวาน แพ็ค 3 ซอง ขนาด 75 กรัม วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์
THB 118
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชาใบหญ้าหวาน ขนาด 25 กรัม วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์
THB 39
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชาชงหญ้าหวาน แพ็ค 3 ซอง ขนาด 60 กรัม วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์
THB 118
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชาชงหญ้าหวาน ขนาด 20 กรัม วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์
THB 39
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำหญ้าหวาน แพ็ค 3 ขวด ขนาด 450 มล. วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์
THB 118
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำหญ้าหวาน ขนาด 150 มล. วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแปรรูปผักผลไม้อินทรีย์
THB 39
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมล็ดกาแฟคั่ว วิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์คอฟฟี่ ขนาด 500 กรัม
THB 425
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมล็ดกาแฟคั่วบด วิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์คอฟฟี่ ขนาด 500 กรัม
THB 425
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมล็ดกาแฟคั่วบด วิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์คอฟฟี่ ขนาด 250 กรัม
THB 235
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำมังคุด100% organic ตราพุทธรักษา จังหวัดจันทบุรี
THB 50