ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ้าขาวม้า(D000) ขนาด 300 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 195
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เสื้อเชิตลายสก็อต(J016) ขนาด 400 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 1,048
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ร่มขนาดเล็ก(0350) ขนาด 500 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 415
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สมุดโน๊ต(0150) ขนาด 500 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 185
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กล่องดินสอลายผ้ายกดอก(K047) สีเขียว ขนาด 200 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 70
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋ารูดใบเล็ก(089) สีขาว-น้ำเงิน-เทา ขนาด 300 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 110
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋ารูดใบใหญ่(0120) ขนาด 300 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 145
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เนคไทผ้ายกดอก(035) สีเหลือง ขนาด 200 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 409
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เนคไทลายผ้าขาวม้า(025) สีม่วง ขนาด 200 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 285
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กล่องทิชชูลายผ้าขาวม้า ขนาด 100 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 285
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กล่องทิชชูลายผ้ายกดอก ขนาด 100 กรัม By วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง
THB 409
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระจาดไม้ไผ่ทึบ 4 มุม ขนาด 16 นิ้ว จ.อ่างทอง
THB 2,270
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระจาดแม้วไม้ไผ่ ขนาด 12 นิ้ว จ.อ่างทอง
THB 249
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระจาดแปดมุม (ทรงโบราณ) ขนาด 18 นิ้ว จ.อ่างทอง
THB 4,996
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ซุปเปอร์จิ๋ว(ไม้กวาดดินสอ) บรรจุแพ็ค 12 แท่ง ขนาด 50x12 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งวัวแดง จังหวัดชัยนาท
THB 231
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดจิ๋วแจ๋ว หางช้าง บรรจุแพ็ค 12 ด้าม ขนาด 200x12 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งวัวแดง จังหวัดชัยนาท
THB 379
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดจิ๋วแจ๋ว หางหงส์ บรรจุแพ็ค 12 ด้าม ขนาด 200x12 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งวัวแดง จังหวัดชัยนาท
THB 379
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดหางข้าง ขนาด 500 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งวัวแดง จังหวัดชัยนาท
THB 70
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไม้กวาดหางหงส์ ขนาด 500 กรัม By วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านทุ่งวัวแดง จังหวัดชัยนาท
THB 70
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เรือ แพ็ค 10 ชิ้น ขนาด 100x10 กรัม By กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง จังหวัดตรัง
THB 95