ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนเสื่อกกปุฟองน้ำแบบม้วน สีน้ำตาล ขนาด 75 * 180 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 523
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีขาว ขนาด 150 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 2,596
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีขาว ขนาด 120 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 2,155
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีขาว ขนาด 105 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 1,855
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีขาว ขนาด 90 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 1,529
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีขาว ขนาด 75 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 1,299
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีน้ำตาล ขนาด 150 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 2,596
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีน้ำตาล ขนาด 120 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคคาม
THB 2,155
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีน้ำตาลขนาด 105 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 1,855
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสีน้ำตาลขนาด 75 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 1,529
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกทอมือลายเปีย ขนาด 100 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 2,735
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนปิคนิคเสื่อกกทอมือลายหมี่ ขนาด 100 * 200 เซนติเมตร By กกไทบ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม
THB 2,735
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่นอนระนาด
THB 1,892
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เบาะรองนั่งระนาด
THB 313
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมอนระไบ
THB 442
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมอนหนุนสุขภาพ
THB 448
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมอนบานาน่า
THB 568
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมอนกระดูก
THB 317
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เบาะรองนั่ง
THB 576
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หมอนดาวเล็ก
THB 316