ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติหมาจาก แพ็ค 10 ชิ้น ขนาด 200x10 กรัม By กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง จังหวัดตรัง
THB 189
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเช้า ขนาด 700 กรัม By กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง จังหวัดตรัง
THB 240
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระจาด ขนาด 400 กรัม By กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง จังหวัดตรัง
THB 95
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เสวียนหม้อ ขนาด 700 กรัม By กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง จังหวัดตรัง
THB 135
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าพันมือติดดอกไม้กลาง ขนาด 400 กรัม By กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านเนินถ่าน จังหวัดชัยนาท
THB 145
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าพันมือติดดอกไม้เล็ก ขนาด 300 กรัม By กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านเนินถ่าน จังหวัดชัยนาท
THB 110
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าพันมือติดดอกไม้ใหญ่ ขนาด 500 กรัม By กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านเนินถ่าน จังหวัดชัยนาท
THB 199
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวต้นคล้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 6 นิ้ว กลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 209
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าถือต้นคล้า ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 นิ้ว สูง 9 นิ้ว กลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 1,529
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าถือต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 นิ้ว สูง 9 นิ้ว กลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 1,529
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตะกร้าหาบ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว สูง 45 นิ้ว /1 ตะกร้า จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 1,735
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สุ่มไม้ไผ่ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 24 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 160
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระด้งต้นคล้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว สูง 1 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 230
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ้ว สูง 6 นิ้วครึ่ง จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 320
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 209
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 209
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 9 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 212
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวต้นคล้า ฝาครอบลาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 5 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 230
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระติบข้าวยักษ์ ต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว สูง 18 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 3,200
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระเป๋าถือต้นคล้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 นิ้ว สูง 9 นิ้ว จากกลุ่มจักสาน บ.หนองเดิ่นเหนือ จ.บึงกาฬ
THB 1,680